Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

April 19, 2014 - Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! | Christus Resurrexit! Resurrexit Vere! Христос Воскресе! Ваистину Воскресе! Svima koji...
Read the Full Post »