Βυζάντιον, Augusta Antonina,
ἡ Νέα, δευτέρα Ῥώμη, Constantinopolis, Κωνσταντινούπολις,
Βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ Πόλις, Цариград, القسطنطينية, قسطنطينيه, Kostantiniyye & İstanbul

City with so many names and with so much history. There is no nation that is not, in some or another way, connected with it. Together with Rome it shaped the European history (and the history of Middle East) like no other city. One of the most fascinating building of all times Ἁγία Σοφία still adorns it. The city which keeps me coming back to Turkey
The Maiden's Tower VII | Seagulls of BosporusThe Maiden's Tower VIIGolden Horn VIIIThe Maiden's Tower VIThe Maiden's Tower VGolden Horn VIIGolden Horn VISüleymaniye Mosque IVSultan Ahmet Camii IThe Maiden's Tower IVΘεοτόκος ἡ Παμμακάριστος IYedikule | Проклета авлија ISüleymaniye Mosque IIISüleymaniye Mosque IIἘκκλησία τῶν Ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου ἐν τοῖς Ὁρμίσδου IThirstἉγία Εἰρήνη IὈβελίσκοςThe Maiden's Tower IIIἉγία Σοφία VIII - Δέησις