Stevan Kordić | Blog

Mircea Video

June 19, 2018  •  Leave a Comment

A sort clip I made of the Romanian Navy Training Ship Mircea visiting Tivat on 18 June 2018. Photographs will follow...


Construction Time Again

May 29, 2018  •  Leave a Comment

IIOur Lady of The RockOur Lady of The Rock, October 2017

Klikom na fotografiju otvara se galerija

Serija fotografija za Izložbu „Dokumentarna fotografija Crne Gore“, Tivat, 2018.

 

„The landscape is changing
The landscape is crying…“

             The Landscape Is Changing, CTA, Depeche Mode
 

Posljednjih godina svjedoci smo intenzivne graditeljske aktivnosti u Crnoj Gori. To se posebno
odnosi na njen primorski dio. Ovaj niz fotografija prikazuje novoizgrađena zdanja i naselja u oblasti unutrašnjeg dijela Bokokotorskog zaliva koji se nalazi na prestižnoj UNESCO-ovoj Listi svjetske baštine (World Heritage List). Na tu listu je upisan 1979. godine, nakon razornog zemljotresa: prvo na Listu ugrožene svjetske baštine, da bi potom 2003. godine bio upisana na Listu svjetske baštine. Unutrašnji dio Bokokotorskog zaliva je u trenutku upisa zadovoljavao 4 kriterijuma za upis. Prvi kriterijum posebno konstatuje harmoničan spoj prirode i arhitekture koji doprinosi „izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti“ Bokokotorskog zaliva.

Interes za izgradnjom apartmana za prodaju, u ovom djelu Zaliva, počinje da bude sve jači od 2005. godine. Na mnogim lokalitetima izgrađena su apartmanska naselja, ili novi ugostiteljski objekti, koji daju zaštićenoj zoni potpuno novi izgled. UNESCO je upozoravao, i upozorava, nadležne institucije u Crnoj Gori da prekomjerna izgradnja zaštićene zone narušava njene kvalitete i da postoji sasvim izvjesna mogućnost brisanja sa Listi svjetske baštine.

Serija od 10 crno-bijelih fotografija pod nazivom Construction Time Again dokumentuje trenutni izgled unutrašnjeg dijela Bokokotorskog zaliva. Fotografije su najvećim dijelom nastale početkom 2018. godine. Minimalno su obrađene, kako bi se naglasila njihov dokumentarna priroda. Na njima je posebno je naglašen odnos nove arhitekture sa prirodnim okruženjem i starom arhitekturom. Ova serija fotografija mali je doprinos raspravi, koja se već duže vremena vodi u crnogorskoj javnosti i šire: da li nova arhitektura doprinosi „izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti“ Bokokotorskog zaliva?

Naslov serije Construction Time Again inspirisan je naslovom i numerama sa istoimenog albuma britanske elektro-rok grupe Depeche Mode iz 1983. godine.

 

„The grabbing hands
Grab all they can
All for themselves after all…
Everything counts in large amounts…“

             Everything Counts, CTA, Depeche Mode

 


Construction Time Again/EN

May 29, 2018  •  Leave a Comment

IIOur Lady of The RockOur Lady of The Rock, October 2017

Click on the photo opens the gallery

Series of photos for the exhibition "Documentary Photo of Montenegro", Tivat, 2018.

„The landscape is changing
The landscape is crying…“

             The Landscape Is Changing, CTA, Depeche Mode
 

In the last few years we have witnessed intensive construction activity in Montenegro. That especially holds for its coastal part. This series of photos depicts newly built structures and settlements in the area of the Bay of Kotor which is on the prestigious UNESCO World Heritage List. The Bay of Kotor was inscribed on the List of endangered World heritage after devastating earthquake of 1979 and then in 2003 on the World Heritage List. The inner part of the Bay of Kotor satisfied four criteria for the inscription. The first criteria emphasize a harmonious merging of nature and architecture of the Bay of Kotor which is of "exceptional universal value" for the humanity.

Interest in apartment construction, in this part of the Bay, increase from 2005. In almost all towns and villages in the protected area new buildings have been constructed giving them a brand-new look. UNESCO has warned, and still warns institutions in Montenegro that the overbuilding of the protected zone violates its qualities and that there is a possibility of deleting Bay of Kotor from World Heritage List.

A series of 10 black-and-white photos called Construction Time Again documents the current appearance of the internal part of the Bay of Kotor. Most of the photos were taken in 2018. Photographs are minimally processed in order to emphasize their documentary nature. It specifically highlighted the relationship between the new architecture on the one side and the natural surroundings and the old architecture from the other side. This series of photos is a small contribution to the discussion, for a long time present in the Montenegrin public: does the new architecture contribute "exceptional universal value" the Bay of Kotor?

Series title: Construction Time Again is inspired by the 1983 album and songs of the British electro-rock group Depeche Mode.

 

„The grabbing hands
Grab all they can
All for themselves after all…
Everything counts in large amounts…“

             Everything Counts, CTA, Depeche Mode


Merry Christmas and a Happy New Year

December 23, 2017  •  Leave a Comment


Arial Photography & Videography

February 23, 2017  •  Leave a Comment

My first video with the brand new DJI Phantom 4 Pro. The location is Jaz Beach in Grbalj, Budva Montenegro. Areal photography is so addictive, more will follow.


Ramparts of Kotor Damaged

December 02, 2016  •  Leave a Comment

On the 1st of November, 2016 one of the buttress on the northern gate of Kotor, Montenegro collapsed. The reason of collapse was the lost of the ground bellow the wall due to a neglect. The buttress was constructed during the Austro-Hungarian government in the 19th century. The purpose of this buttress was to reinforce medieval part of the Kotor ramparts and to prevent falling of the wall into the Škurda river. Unfortunately, same will happen to the similar nearby buttress, since it is also lost it ground support. Recently, opposite side of the same wall collapsed. Kotor and the whole inner part of the Bay of Kotor is on UNESCO World Heritage Site List.


Jedana od kontrafora u zoni Vrata od Tabačine tj. sjevernih vrata grada Kotora, se 1. novembra 2016. odvojio od glavnog zida. Razlog odvajanje je gubitak podnožja zida, zbog nemara u održavanju gradskih zidina. Kontrafora je izgrađena za vrijeme austro-ugarske uprave, tokom XIX vijeka, kako bi spriječila naginjanje glavnog gradskog zida ka rijeci Škurdi. Nažalost sličnu sudbinu može očekivati i susjedna joj kontrafora, jer je i ona ostala bez oslonca. Na kraju, napomenimo da je Kotor, kao i cijeli unutrašnji dio Boke Kotorske na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine.

Subscribe
RSS
Archive
January February March April May June July (29) August (10) September (4) October (4) November (4) December (2)
January February March April May June (4) July August (2) September October (2) November December (2)
January February March April May June July (1) August (2) September October (1) November (1) December (1)
January February (1) March April May June July August September October November December (1)
January February March April May (2) June (1) July August September October November December