Stevan Kordić: Blog https://www.stevan-kordic.com/blog en-us (C) Stevan Kordić stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Tue, 19 Jun 2018 21:56:00 GMT Tue, 19 Jun 2018 21:56:00 GMT https://www.stevan-kordic.com/img/s/v-5/u167663326-o493708497-50.jpg Stevan Kordić: Blog https://www.stevan-kordic.com/blog 120 120 Mircea Video https://www.stevan-kordic.com/blog/2018/6/mircea-video A sort clip I made of the Romanian Navy Training Ship Mircea visiting Tivat on 18 June 2018. Photographs will follow...

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) boat crna gora mircea montenegro romania romanian navy ship tall ship tivat https://www.stevan-kordic.com/blog/2018/6/mircea-video Tue, 19 Jun 2018 21:56:26 GMT
Construction Time Again https://www.stevan-kordic.com/blog/2018/5/construction-time-again_sh IIOur Lady of The RockOur Lady of The Rock, October 2017

Klikom na fotografiju otvara se galerija

Serija fotografija za Izložbu „Dokumentarna fotografija Crne Gore“, Tivat, 2018.

 

„The landscape is changing
The landscape is crying…“

             The Landscape Is Changing, CTA, Depeche Mode
 

Posljednjih godina svjedoci smo intenzivne graditeljske aktivnosti u Crnoj Gori. To se posebno
odnosi na njen primorski dio. Ovaj niz fotografija prikazuje novoizgrađena zdanja i naselja u oblasti unutrašnjeg dijela Bokokotorskog zaliva koji se nalazi na prestižnoj UNESCO-ovoj Listi svjetske baštine (World Heritage List). Na tu listu je upisan 1979. godine, nakon razornog zemljotresa: prvo na Listu ugrožene svjetske baštine, da bi potom 2003. godine bio upisana na Listu svjetske baštine. Unutrašnji dio Bokokotorskog zaliva je u trenutku upisa zadovoljavao 4 kriterijuma za upis. Prvi kriterijum posebno konstatuje harmoničan spoj prirode i arhitekture koji doprinosi „izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti“ Bokokotorskog zaliva.

Interes za izgradnjom apartmana za prodaju, u ovom djelu Zaliva, počinje da bude sve jači od 2005. godine. Na mnogim lokalitetima izgrađena su apartmanska naselja, ili novi ugostiteljski objekti, koji daju zaštićenoj zoni potpuno novi izgled. UNESCO je upozoravao, i upozorava, nadležne institucije u Crnoj Gori da prekomjerna izgradnja zaštićene zone narušava njene kvalitete i da postoji sasvim izvjesna mogućnost brisanja sa Listi svjetske baštine.

Serija od 10 crno-bijelih fotografija pod nazivom Construction Time Again dokumentuje trenutni izgled unutrašnjeg dijela Bokokotorskog zaliva. Fotografije su najvećim dijelom nastale početkom 2018. godine. Minimalno su obrađene, kako bi se naglasila njihov dokumentarna priroda. Na njima je posebno je naglašen odnos nove arhitekture sa prirodnim okruženjem i starom arhitekturom. Ova serija fotografija mali je doprinos raspravi, koja se već duže vremena vodi u crnogorskoj javnosti i šire: da li nova arhitektura doprinosi „izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti“ Bokokotorskog zaliva?

Naslov serije Construction Time Again inspirisan je naslovom i numerama sa istoimenog albuma britanske elektro-rok grupe Depeche Mode iz 1983. godine.

 

„The grabbing hands
Grab all they can
All for themselves after all…
Everything counts in large amounts…“

             Everything Counts, CTA, Depeche Mode

 

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) bay crna gora kotor montenegro unesco https://www.stevan-kordic.com/blog/2018/5/construction-time-again_sh Tue, 29 May 2018 09:03:15 GMT
Construction Time Again/EN https://www.stevan-kordic.com/blog/2018/5/construction-time-again_en IIOur Lady of The RockOur Lady of The Rock, October 2017

Click on the photo opens the gallery

Series of photos for the exhibition "Documentary Photo of Montenegro", Tivat, 2018.

„The landscape is changing
The landscape is crying…“

             The Landscape Is Changing, CTA, Depeche Mode
 

In the last few years we have witnessed intensive construction activity in Montenegro. That especially holds for its coastal part. This series of photos depicts newly built structures and settlements in the area of the Bay of Kotor which is on the prestigious UNESCO World Heritage List. The Bay of Kotor was inscribed on the List of endangered World heritage after devastating earthquake of 1979 and then in 2003 on the World Heritage List. The inner part of the Bay of Kotor satisfied four criteria for the inscription. The first criteria emphasize a harmonious merging of nature and architecture of the Bay of Kotor which is of "exceptional universal value" for the humanity.

Interest in apartment construction, in this part of the Bay, increase from 2005. In almost all towns and villages in the protected area new buildings have been constructed giving them a brand-new look. UNESCO has warned, and still warns institutions in Montenegro that the overbuilding of the protected zone violates its qualities and that there is a possibility of deleting Bay of Kotor from World Heritage List.

A series of 10 black-and-white photos called Construction Time Again documents the current appearance of the internal part of the Bay of Kotor. Most of the photos were taken in 2018. Photographs are minimally processed in order to emphasize their documentary nature. It specifically highlighted the relationship between the new architecture on the one side and the natural surroundings and the old architecture from the other side. This series of photos is a small contribution to the discussion, for a long time present in the Montenegrin public: does the new architecture contribute "exceptional universal value" the Bay of Kotor?

Series title: Construction Time Again is inspired by the 1983 album and songs of the British electro-rock group Depeche Mode.

 

„The grabbing hands
Grab all they can
All for themselves after all…
Everything counts in large amounts…“

             Everything Counts, CTA, Depeche Mode

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) bay crna gora kotor montenegro unesco https://www.stevan-kordic.com/blog/2018/5/construction-time-again_en Tue, 29 May 2018 08:57:05 GMT
Merry Christmas and a Happy New Year https://www.stevan-kordic.com/blog/2017/12/merry-christmas-and-a-happy-new-year

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) christmas greeting new year https://www.stevan-kordic.com/blog/2017/12/merry-christmas-and-a-happy-new-year Sat, 23 Dec 2017 18:00:16 GMT
Arial Photography & Videography https://www.stevan-kordic.com/blog/2017/2/arial-photography-videography

My first video with the brand new DJI Phantom 4 Pro. The location is Jaz Beach in Grbalj, Budva Montenegro. Areal photography is so addictive, more will follow.

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) 4 Budva Crna DJI Gora Grbalj Jaz Montenegro Phantom Pro areal beach video https://www.stevan-kordic.com/blog/2017/2/arial-photography-videography Thu, 23 Feb 2017 09:14:38 GMT
Ramparts of Kotor Damaged https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/12/ramparts-of-kotor-damaged

On the 1st of November, 2016 one of the buttress on the northern gate of Kotor, Montenegro collapsed. The reason of collapse was the lost of the ground bellow the wall due to a neglect. The buttress was constructed during the Austro-Hungarian government in the 19th century. The purpose of this buttress was to reinforce medieval part of the Kotor ramparts and to prevent falling of the wall into the Škurda river. Unfortunately, same will happen to the similar nearby buttress, since it is also lost it ground support. Recently, opposite side of the same wall collapsed. Kotor and the whole inner part of the Bay of Kotor is on UNESCO World Heritage Site List.


Jedana od kontrafora u zoni Vrata od Tabačine tj. sjevernih vrata grada Kotora, se 1. novembra 2016. odvojio od glavnog zida. Razlog odvajanje je gubitak podnožja zida, zbog nemara u održavanju gradskih zidina. Kontrafora je izgrađena za vrijeme austro-ugarske uprave, tokom XIX vijeka, kako bi spriječila naginjanje glavnog gradskog zida ka rijeci Škurdi. Nažalost sličnu sudbinu može očekivati i susjedna joj kontrafora, jer je i ona ostala bez oslonca. Na kraju, napomenimo da je Kotor, kao i cijeli unutrašnji dio Boke Kotorske na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine.

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Crna Gora Kotor Montenegro damage heritage ramparts walls https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/12/ramparts-of-kotor-damaged Fri, 02 Dec 2016 15:19:16 GMT
Kolumna za Radio Kotor - 21. novembar 2016. https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/11/kolumna-za-radio-kotor---21-novembar-2016 Poštovani slušaoci Radio Kotora,

Danas je 21. novembar, dan koji se višestruko slavi u Kotoru. Pravoslavni slave Aranđelovdan, katolici Gospu od Zdravlja, a svi skupa Dan Opštine Kotor. Ove godine slavimo dan grada bez nove lokalne uprave, iako su izbori bili prije više od mjesec dana. Interregnum u kojem smo se trenutno našli nije samo kotorski, već i crnogorski. On nas ne bi trebao spriječi da se danas osjećamo svečano, jer Dan Opštine Kotor, nije dan njegove lokalne uprave, nego u prvom redu građana i građanki Kotora, pa onda i svih struktura koje imamo u Kotoru, uključujući i njegovu lokalnu samoupravu.

Grad i njegovi građani! Ima jedna rimska izreka, koju sam davno pročitao, ne sjećam se gdje, tako da ću vam dragi sugrađani ostati dužan za referencu. Ova izreka je data u obliku pitanja i odgovora, pitanje je: "Do kada će postojati Rim?", a odgovor je "Rim će postojati onoliko dugo, koliko budu u njemu postojali građani.". Jednostavno pitanje i jednostavan odgovor - na prvi pogled. Ko imalo poznaje istoriju Rima, odnosno istoriju antičke grčko-rimske civilizacije, čiji smo i mi nasljednici, odmah će uočiti da u odgovoru ne figurišu stanovnici kao biološki garanti postojanja grada, već politički pojam građana. On se tokom duge rimske istorije mijenjao, bolje rečeno njegova politička funkcija nije značila isto u periodu rimskog kraljevstva, republike i carstva. Međutim, uvijek je podrazumijevala aktivno učestvovanje u donošenju odluka vezanih za pitanja grada i/ili države, bez obzira kolika je bila stvarna politička moć građana Rima da utiču na donošenje tih odluka. Taj osviješćeni građanin, a samo takav može da bude, bio je uvijek jedan od osnovnih subjekta političkog života antike. Aristotel će tako definisati čovjeka kao ζῷον πολιτικόν (zoon politikon) tj. kao "političku životinju", koji je istovremeno i "razumna životinja". Sa tim osobinama čovjek je predodređen da u zajednici (polisu) sa drugim ljudima ostvari sebe, vodeći se principima razuma, smatrao je Aristolel i njegovi brojni učenici i filozofski sljedbenici.

Građanina pronalazimo i na brojnim mjestima u našem srednjovjekovnom Statutu Kotora. Kao i ostali pravno uređeni gradovi toga doba i Kotor je imao četiri pravna statusa: plemiće, građane, stanovnike i strance. Građanin je morao stanovati u gradu i snositi terete, čiji su glavni elementi bili čuvanje straže i plaćanje poreza. Za uzvrat uživao je pravnu zaštitu, koju mu je garantovao Statut Kotora i Kotorska komuna. U političkom smislu, njegova uloga je skromnija. Plemstvo je to koje upravlja gradom i tu moć ljubomorno čuva. Stalni sukobi između plemstva i građana obilježili su istoriju srednjeg vijeka svih evropskih država. Taj sukob će dovesti na kraju do Francuske buržoaske revolucije, iz koje se rađa moderni pojam građanina u laičkoj državi. Budući da smo parlamentarna demokratija, taj pojam građanina bi trebao biti jedan od ključnih političkih subjekata i u Crnoj Gori. Moj utisak je da je još dug put pred nama, dok građanin zauzme svoju ulogu koja mu pripada. Na tom putu do građanina, kako ga je u početku zamislila antika i na kraju ostvarila savremena demokratija, u većoj ili manjoj mjeri, čekaju brojna iskušenja i prepreke. Prva je spoznati sebe i svoju ulogu kao građanina u državi! To nas ponovo vraća u antiku, u pronaos Apolonovog hrama u Delfima, na kojem je pisalo: Γνῶθι σεαυτὸν (Gnoti seauton) - Spoznaj sebe!

Sa tog puta spoznaje, mjesta i uloge građana i građanki u sadašnjem i budućem životu Kotora, čestitam svima Dan Opštine Kotor! Vjernom narodu čestitam Aranđelovdan i Gospu od Zdravlja!

Pozdrav! Vaš,
Stevan Kordić

Link na sajt Radio Kotora sa člankom i audio zapisom

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Kotor Radio Kotor kolumna radio https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/11/kolumna-za-radio-kotor---21-novembar-2016 Tue, 22 Nov 2016 15:07:00 GMT
Kolumna za Radio Kotor - 8. oktobar 2016. https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/10/kolumna-za-radio-kotor---8-oktobar-2016

Poštovani slušaoci Radio Kotora,

Za sve nas koji radimo u školama, početak jeseni znači i početak školske, odnosno studijske, godine. Novi početak i nova lica mojih studenata, obilježavaju za mene kraj septembra i početak oktobra. Veliki broj njih dolazi van granica Kotora i Boke, a ne mali broj njih nije iz Crne Gore. Biće ovdje u Kotoru, bar sljedeće tri godine i ovu kolumnu želim da posvetim njima i Kotoru.

Kotor je fakultetski grad, u kojem se nalaze dva fakulteta: Pomorski fakultet i Fakultet za turizam. Oba su državna i pripadaju Univerzitetu Crne Gore već godinama. Međutim, studentska populacija u njemu nije vidljiva, bar ne u mjeri kako je to slučaj sa ostalim fakultetskim gradovima.

U Beogradu, gradu u kojem sam studirao, studenti su prisutni u kulturnom, sportskom, društvenom i političkom života grada. Studentski kulturni centar, zajedno sa Domom omladine, predstavlja ključnu kulturnu instituciju mladih u Beogradu. Uzelo bi previše vremena nabrojiti sve njegove djelatnosti, od kojih svakako treba izdvojiti muzičku i izlagaču. Tu su još Kulturni centar studentskog doma na Novom Beogradu, kao i Akademsko kulturno umjetničko društvo "Branko Krsmanović" sa horom "Obilić", koji je poznat i priznat kao jedan od najboljih horova u Srbiji. Ostala brojna kulturna i sportska udruženja studenata Univerziteta u Beogradu neću ni nabrajati. Pomenimo i to da su studenti Univerziteta u Beogradu uvijek bili politički aktivni. Njihovi protesti, ko što su oni iz 1968. godine i 1992. godine, predstavljali su vjesnike političkih promjena, koji su tek kasnije zahvatili cjelokupno društvo.

U Kotoru nije tako! Svakako, broj studenata u Kotoru i Beogradu nije isti, kao ni kompletna kulturna i društvena infrastruktura. Kada je u pitanju studentsko prisustvo u društvenom životu, nažalost situacija nije bolja ni u Podgorici, Cetinju i Nikšiću, u kojima se, pored Kotora, nalazi najveći broj fakulteta Univerziteta Crne Gore. Nije mi namjera da se upoređujemo sa Beogradom, ali sa onim što Kotor ima, smatram da ovu izolovanost studenata od grada možemo smanjiti.

Sa pravom smo ponosni na našu kulturnu baštinu, naročito onu pomorsku. I kakva je onda saradnja Bokeljske mornarice, Pomorskog Muzeja Crne Gore i Pomorskog fakulteta u Kotoru? Skoro nikakva, kada su studenti u pitanju! Da li je neko poveo studente u obilazak Pomorskog muzeja - nije! Da li neko iz Bokeljske mornarice održao predavanje studentima o istoriji najstarijeg pomorskog udruženja - nije! Da li smo odveli studente na svetište Gospe od Škrpjela, da vide ex-vota jedinstvena svjedočanstva života na moru - nijesmo! Suviše propuštenih prilika da mlade ljude, koji mogu biti ambasadori Kotora, ne upoznamo sa onim što je Kotor bio i što u izvjesnoj mjeri još uvijek jeste. To što je nama ta tradicija bliska i poznata ne znači da je svima. Tradiciju treba njegovati prikazivajući je ne samo turistima, koji dolaze u Kotor. Oni su tu uglavnom veoma kratko, a studenti znatno duže. I što je još važnije, upoznavanjem studenata sa tradicijom koju imamo, ta tradicija postaje i njihova, jer je Kotor dio njihovog života na mnogo dublji način, nego što je to utisak koji ostavlja na turiste.

Želio bih da moje nezadovoljstvo mjestom studenata u Kotoru ne bude shvaćeno kao prekor bilo kome, već kao poziv na saradnju. Bokeljska mornarica, Pomorski muzej i Pomorski fakultet sarađuju u drugim oblastima, mislim da je konačno došlo vrijeme da posvetimo pažnju i studentima, jer oni to zavrjeđuju, a prevashodno je naša obaveza da ih upoznamo sa pomorskom tradicijom Boke i Crne Gore.

Na kraju završiću neplanirano sa informacijom koja je juče objavljena u medijima. Osnovna škola "Nikola Đurković" u Radanovićima je započela školsku godinu bez vode. Đaci moraju nositi sa sobom vodu, ukoliko im treba! Pri tome, cijevi regionalnog vodovoda skoro da prolaze kroz školsko dvorište. Da se radi o školi u Podsaharskoj oblasti, pa da razumijemo teškoće u vodosnadbjevanju jedne škole. Ovako, koji god da su razlozi, zar nijesu mogli biti riješeni prije početka školske godine?

Pozdrav, naročito đacima i studentima! Vaš,
Stevan Kordić

Link na sajt Radio Kotora sa člankom i audio zapisom

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Kotor Radio Kotor kolumna radio https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/10/kolumna-za-radio-kotor---8-oktobar-2016 Thu, 27 Oct 2016 08:32:39 GMT
Kolumna za Radio Kotor - 15. avgust 2016. https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/8/kolumna-za-radio-kotor-1 PatrolPatrol

Poštovani slušaoci Radio Kotora,

Zadovoljstvo mi je odazvati se pozivu gospođe Vjere Banićević, direktorice Radio Kotora, da budem jedan od kolumnista ovog radija. Iskreno se nadam da će i vama biti zadovoljstvo slušati me. Ovo je moja prva kolumna, pa ću u njoj pokušati da sažmem događanja u našem gradu, opštini i šire tokom ljeta 2016. godine, onako kako sam ih ja doživio.

U svijetu ne nedostaje kriza, tako je nažalost i ovog ljeta. U Turskoj, više nego značajnoj regionalnoj državi, izvršen je neuspješan puč, nakon kojeg je uslijedio kontra puč. Rat u Siriji je imao uticaj na zemlje u Evropi i regionu, a bilo kakva nestabilnost u Turskoj bi imala još i veći, obzirom na blizinu Turske i njene veze sa Balkanom. U našem neposrednom okruženju ovoga ljeta Srbija i Hrvatska su skoro svakodnevno razmjenjivale protesne note. Zahlađenje njihovih odnosa je više nego očito. Obzirom na njihov značaj za zemlje bivše Jugoslavije, to je takođe vijest koja može samo da nas zabrine.

Gdje je u svemu tome Kotor? Čini se da ga ovi dramatični događaji mimoilaze. Da li zbog toga što su Kotorani, a i Kotorke, već prevazišli podjele na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, koje nam politika tako nesebično i stalno "nudi", ili su zakupljeni ljetom, turističkom sezonom i svojim problemima. Volio bih da je ovo prvo, ali bojim se da je ono drugo, razlog što smo u ovom trenutku više zaokupljeni lokalnim, a ne opštim problemima. A kotorskih problema ima dosta!

Kao što je ne tako davno Berlin bio podijeljen na istočni i zapadni čuvenim, Berlinskim zidom, tako je danas podijeljen i Kotor svojom Rivom. Na jednoj su strani: Škaljari, Muo, Prčanj, Stoliv, Kavač i Grbalj, a na drugoj Dobrota, Ljuta, Oravac, Perast, Risan, Strp, Lipci, Morinj i Krivošije. Između njih su kruzeri i brojni turisti kojima je cilj "naseljeno mjesto Kotor", u kojem je skoncentrisan najveći dio kulturne baštine Crne Gore. Svi navedeni protagonisti još uvijek se sreću na Rivi kotorskoj, strpljivo mileći jedan za drugim, pješke ili u kolima. Po do sada iskazanoj strpljivosti, ni Nijemci nam nijesu ravni! Njih je odvajala politika, a nas najviše naše beskonačno strpljenje da se mirimo sa situacijom, kako god ona bila loša po nas. Mada, priznajem mene lično strpljenje izdaje, pa sam odlučio da posjete sa one strane Rive, svedem na minimum, bar dok ljeto ne prođe. Do tada, komunikaciju sa rodbinom i prijateljima sa druge strane obavljam Skype-om ili Viber-om, ni anci da su u Australiju, ali što da se radi? Nužda zakon mijenja!

Govor Boke, kao što svi dobro znamo, obiluje romanizmima. Međutim, od ovoga ljeta, bogatiji smo za jednu riječ pozajmljenu iz škotskog jezika. Znate na koju mislim!? Tako se dobro primila kod nas, da se na daleko čulo. Pitanje zašto je škotski prevagno nad italijanskim, čiji je uticaj na našim prostorima dugotrajniji i čiji je vokabular ništa manje bogat od škotskog? To pitanje izgleda ostaje samo lingvistima, da se njime bave. Molim ih u ime svih nas, da kad dođu do odgovora, kako je došlo do ovog obrta, da nam jave…

Ljeto je obilovalo i kulturnim dešavanjima, ne mogu kazati da sam bio redovan posjetitelj, ali jedna instalacija mi je zapala za oko. A, to su ona dva velika oka na drvetu pored Gurdića. Pretpostavljam da se radi o instalaciji Kotorskog festivala za djecu. Veoma duhovito! Baš kao i klupa, koja nas je ponovo učinila malim, ova instalacija nam poručuje da nas neko posmatra. "Uno, due, tre, quattro… Neko nas posmatra, neko nas stalno gleda…" pjevala je davne 1993. godine Ekatarina Velika, kultna jugoslovenska rok grupa. Dodao bih samo "još uvijek".

I kad smo već stigli do Gurdića, valja nam nastaviti do druge strane, sve do Perasta. Danas, 15. avgusta katolici slave Veliku Gospu praznik Uznesenja Blažene Djevice Marije, pravoslavni će isti ovaj praznik Velike Gospojine slaviti 28. avgusta. Crkva Gospe od Škrpjela je posvećena ovom prazniku i uvijek me raduje odlazak na ostrvo. U jednom od, nekada, najljepših kulturnih pejzaža Evrope, ne mogu, a da se ne sjetim, rijetko poetične knjige  "U Bogorodičinom vrtu" drage Saše Brajović, istoričarke umjetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ova knjiga nam otkriva Boku Kotorsku kao metaforu Bogorodičinog vrta na zemlji, kroz njene crkve, ikone, slike, skulpture, ex vota i brojne ostale pobožnosti prema Presvetoj Bogorodici. Sve su nam to ostavili naši preci, a što je sa tim uradila naša generacija? Pa, mi smo temeljno izbetonirali Bogorodičin ružičnjak, što stalnim, što privremenim objektima i pretvorili Bogorodičin vrt u nešto što meni najviše liči na favele bogatuna. Od Bogorodičinog vrta do favele, kakav put? Ave Maria gratia plena! ― Zdravo Marijo milosti puna! Vjerujem u tvoju beskonačnu milosti, Majko Sveta, iako je ne zaslužujemo, kao što sam u potpunosti ubjeđen da UNESCO neće imati razumijevanja za uništenje svjetske prirodne i kulturne baštine, već pri prvoj njegovoj kontroli. To će nažalost za posljedicu imati brisanje unutrašnjeg dijela Zaliva sa liste Svjetske baštine. Da li će tada sramota, ako je bude, imati ikakvog značenja?

Do tada, kao iskupljenje, i do sljedeće kolumne, šaljem vam jednu fotografiju bokeljskog plavog, otoci u daljini, pogled iz Strpa.

Pozdrav! Vaš,
Stevan Kordić

Link na sajt Radio Kotora sa člankom i audio zapisom

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Kotor Radio Kotor kolumna radio https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/8/kolumna-za-radio-kotor-1 Wed, 17 Aug 2016 08:31:59 GMT
Sve o 3K izložbi https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/8/sve-o-3k-izlozbi Miško, Aleksandar Saša i Stevan Kordić3KAutori izložbe 3K, s lijeva na desno Miško, Aleksandar Saša i Stevan Kordić. Fotografija: Srđa Mirković.

Fotografska Izložba 3K, ​autora: Aleksandra Saše Kordića, Stevana Kordića i Miška Kordića održana je od 4. do 12. avgusta 2016. godine u Galeriji ljetnikovca Buća u Tivtu. Izložba je organizovana u sklopu manifestacije Purgatorije 2016, koju organizuje Centar za kulturu Tivat.

Fotografija: Aleksandar Saša Kordić

Pozivnica, plakat i katalog izložbe 3K

Pozivnicu, plakat i katalog izložbe 3K možete preuzeti sa donjih linkova. Upotreba fotografija iz ovih materijala nije dozvoljeno, bez dozvole autora.

Pozivnica izložbe 3K (270 KB)
Plakat izložbe 3K (506 KB)
Katalog izložbe 3K (1 MB)

Otvaranje izložbe 3KOtvaranje izložbe 3K. Fotografija: Nebojša Nišić

Otvaranje izložbe 3K

Izložba je otvorena 4. avgusta 2016. u 21:30 sati. Otvorio je Njegova ekselencija Antun Sbutega, ambasador Crne Gore u Republici Italiji. Iz njegovor govora na otvaranju izdvajamo:

Postavlja se pitanje kako to i zašto u jednoj porodici u isto vrijeme rađaju se neki talenti, ljudi sa umjetničkim i drugim sklonostima. Da li je to rezultat neke čudne i misteriozne kombinacije gena ili se u nekim porodicama stvara neka posebna kulturološka atmosfera koaj stimuliše razvoj talenata. Vjerovatno su oba razloga važna. U svakom slučaju, talenat je dar koji je neko dobio i za to nije zaslužan. Ali je u obavezi da taj talenat da rezultate. Za to je potreban veliki trud, vrijeme i energiju. Kordići su uložili taj veliki trud i uz umjetnički dar dobili smo ovu izložbu”. Sbutega je dalje napomenuo da osim zajedničkog porijekla jer su svi potomci grbaljske familije Kordić, trojicu autora, povezuje i more kao glavna inspiracija.

Nj. E. Antun Sbutega i autori izložbeNj. E. Antun Sbutega i autori izložbe: Stevan, Aleksandar Saša i Miško Kordić. Fotografija Nebojša Nišić.

„Mi smo svi odvje vitalno, oduvijek, od početka naše istorije, vezani za more. Upućeni smo na more, ali more nama nije samo izvor našeg blagostanja i ne samo da nas povezuje sa  cijelim svijetom, već ono ima i neke druge dimenzije. Od početka istorije, more ima mitološke, simboličke, metaforične i metafitičke dimenzije, i ove fotografije nas uvode upravo u te aspekte mora, dalekih obala i gradova i svega što je za more vezano.“- kazao je Sbutega dodajući da tri autora u svemu kao polazište za svoju umjetnost nose Boku Kotorsku i svoj zavičaj koji im je vječna inspiracija.

Zahvalnost autoraU ime autora Stevan Kordić se zahvaljuje prisutnima na otvaranju izložbe 3K. Fotografija: Nebojša Nišić.

Nakon Nj. E. Antuna Sbutege, prisutnima se obratio u ime autora Stevan Korić:

„Iza cijele ove postavke stoji more – nekad ćete ga vidjeti direktno, nekad će ono biti prisutno indirektno jer more samo po sebi, indukuje putovanje. Mi krećemo iz jedne konkretne tačke u prostoru koju zovemo Boka Kotorska, morem idemo i negdje stignemo, te to što smo na putu vidjeli, na fotografski način pokušavamo prenijeti ovdje u naš zavičaj.“

U galerijiPosjetioci u Galeriji ljetnjikovca Buća na izložbi 3K. Fotografija: Nebojša Nišić.

Medijski izvještaji o izložbi 3K

Medijski izvještaji o izložbi 3K, po abecednom redu, spisak još uvijek nije potpun.

- BokaNews, najava izložbe;
- BokaNews, izvještaj sa otvaranja;
- Dan, dnevne novine, online, najava izložbe;
​- Dan, dnevne novine, online, izvještaj sa otvaranja;
- Dux Radio, najava izložbe;
​- MNE Today, najava izložbe;
​- Portal Crna Gora, najava izložbe;
- Portal Kolektiv.me, najava izložbe;
- Radio Kotor, najava izložbe;
​- Radio televizija Crne Gore (RTCG), najava izložbe;
- Radio Tivat, najava izložbe;
- Radio Tivat, izvještaj sa otvaranja;
- Skala Radio, najava izložbe;
- Vijesti, online, izvještaj sa otvaranja;

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) 3K Aleksandar Boka Kotorska Crna Gora Kordić Kotor Miško Montenegro Saša Stevan Tivat exhibition fotografska izložba photo photographic https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/8/sve-o-3k-izlozbi Sun, 14 Aug 2016 10:12:02 GMT
3K Exhibition https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/7/3k-exhibition 3K3K3K Exhibition

U mojoj familiji Kordić porijeklom iz Grblja (Boka Kotorska), trenutno postoje 3 aktivna fotografa: Aleksandar Saša Kordić, Miško Kordić i moja malenkost. Relativno smo bliski rođaci i fotografi. To nam je bio motiv da organizujemo zajedničku izložbu, koju smo nazvali 3K - "3 Kordića". Izložbu čine 20 fotografija formata: 100×70 cm, na kojima su prikazani motivi iz Boke Kotorske (Crna Gora), Italije, Srbije, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Južnog Atlantika i obale Zapadne Afrike.

Izložbu organizuje Centar za kulturu Tivat u sklopu kulturne manifestacije Purgatorije 2016 u Galeriji ljetnikovca Buća, Tivat. Otvaranje izložbe je u četvrtak, 4. avgusta 2016. godine u 21:30 sati. Izložbu će otvoriti Njegova ekselencija Antun Sbutega, ambasador Crne Gore u Republici Italiji. Otvorena je do 12. avgusta 2016. godine.


In the present generation of Kordić family from Grbalj (Bay of Kotor, Montenegro) there are 3 prominent photographers: Aleksandar Saša Kordić, Miško Kordić and me. We close relatives and in the same time photographers. That was our motive to organise join photographic exhibition, which we called 3K - "3 Kordićs". It consists 20 photographs of big 100×70 cm format with the motives of Bay of Kotor (Montenegro), Italy, Serbia, Turkey, USA, United Arab Emirates, Jordan, Southern Atlantic and  shores of the Western Africa.

The exhibition is organised by the Tivat Cultural Centre, as the part of Purgatorije 2016 cultural manifestation in the Buća's Summerhouse Gallery in Tivat. Opening reception is on Thursday, 4th of August, 2016 at 9:30 p.m. The exhibition is going to be open by His Excellency Mr Anton Sbutega, Ambassador of Montenegro in the Republic of Italy. It is open for visit until 12th of August, 2016.

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Aleksandar Kordić Miško Saša Stevan Tivat exhibition photographic travel https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/7/3k-exhibition Tue, 26 Jul 2016 20:07:33 GMT
Happy New Year https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/1/happy-new-year Dolphins III | I, I wish you could swim...Dolphins III | I, I wish you could swim...I, I wish you could swim...

Dolphins in the Adriatic Sea

Happy New Year | Sretna Nova Godina

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Happy New Year New Year https://www.stevan-kordic.com/blog/2016/1/happy-new-year Thu, 31 Dec 2015 23:00:00 GMT
Tourist & Travellers https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/12/tourist-travellers "Tourist don’t know where they’ve been, travellers don’t know where they’re going." —  Paul Theroux

Small, but essential difference between tourist and travellers. Anyone who travels will easily spot the difference...  

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) quote toursit travellers https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/12/tourist-travellers Mon, 07 Dec 2015 08:49:59 GMT
Winning Photograph at Biodiversity Photo Contest https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/10/winning-photograph-at-biodiversity-photo-contest DolphinDolphinSomewhere between Italy and Montenegro, Voyage 2013

Photograph won 1st place in the category "Landscape" on the International Photo Contest "Biodiversity" organised by
Institute for Nature Conservation of Serbia & Global Scientific Research Foundation.

The selection of winners was given to special National Geographic jury: Igor Rill, Tino Soriano & Robin Moore. Every single picture has been evaluated in detail by the jury. Contest was sponsored by National Geographic Serbia and Canon.

LINK to the Winning Photographs of the International Photo Contest "Biodiversity" 2015

I have great pleasure to announce to you that my photograph with the Jadran Training Ship and a dolphin won 1st place in the category "Landscape" on the International Photo Contest "Biodiversity" organised by Institute for Nature Conservation of Serbia & Global Scientific Research Foundation. The selection of winners was given to special National Geographic jury: Igor Rill, Tino Soriano & Robin Moore. Every single picture has been evaluated in detail by the jury. Contest was sponsored by National Geographic Serbia and Canon. Award ceremony will be held on 26th October 2015 at Gallery Mećavik, Mokra Gora (Serbia) as a part of the 3rd World Biodiversity Congress.

My winning photograph was made on Voyage 2013 (Kotor-Bareltta-Bari-Kotor) which was training voyage for the students of the Kotor Maritime Faculty organised in partnership with Army of Montenegro. I wish to express my gratitude for making this photo to the Kotor Maritime Faculty and to the Army of Montenegro. Special thanks goes to my students and the crew of the Jadran Training Ship!

At the end I wish that reparation of the Jadran Training Ship will soon be finished and I also wish to be back on sea with my students soon on some new voyage with this beautiful ship!

LINK to the Winning Photographs of the International Photo Contest "Biodiversity"

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Army of Montenegro Contest Jadran Jadran Training Ship Kotor Kotor Maritime Faculty Montenegro Photographic Contest dolphin landscape tallship winning https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/10/winning-photograph-at-biodiversity-photo-contest Thu, 22 Oct 2015 16:42:14 GMT
Pobjednička fotografija na WBC foto konkursu https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/10/pobjednicka-fotografija-na-wbc-foto-konkursu DolphinDolphinSomewhere between Italy and Montenegro, Voyage 2013

Photograph won 1st place in the category "Landscape" on the International Photo Contest "Biodiversity" organised by
Institute for Nature Conservation of Serbia & Global Scientific Research Foundation.

The selection of winners was given to special National Geographic jury: Igor Rill, Tino Soriano & Robin Moore. Every single picture has been evaluated in detail by the jury. Contest was sponsored by National Geographic Serbia and Canon.

LINK to the Winning Photographs of the International Photo Contest "Biodiversity" 2015

Upravo su mi javili da je moja fotografija sa š/b Jadran i delfinom, pod nazivom "Army of Montenegro", osvojila prvo mjesto u kategoriji "Pejzaži" na međunarodnom foto konkursu "Biodiverzitet", koji su organizovali Zavod za zaštitu prirode Srbije i Global Scientific Research Foundation. Žiri, kojeg su činili renomirani fotografi i stručnjaci predstavnici društva National Geographic: Igor Rill, Tino Soriano i Robin More, nakon višestruke selekcije gotovo 2000 fotografija sa motivima iz cijelog svijeta, proglasio je pobjedničke radove po kategorijama: "Divlje vrste", "Crvena lista", "Pejzaži" i "Ljudi". Nagrađeni radovi biće prikazani na otvaranju III Svjetskog kongresa biodiverziteta u galerijskom prostoru Mećavika u Parku prirode "Šargan - Mokra Gora",  26. oktobra 2015. godine. Sponzor konkursa je National Geographic Srbija i Canon.

Fotografija je nastala tokom Plovidbe 2013, koju su organizovali Fakultet za pomorstvo Kotor i Vojska Crne Gore, na ruti Kotor-Bari-Kotor, u cilju praktične obuke studenata na š/b Jadran. Još jednom zahvaljujem se Fakultetu za pomorstvo Kotor, Vojsci Crne Gore, a posebno​ svojim studentima i cjelokupnoj posadi š/b Jadran​, koji su omogućili da ova fotografija bude stvorena.

Na kraju želim da š/b Jadran što prije bude remontovan i da nam što prije zaplovi u svoj svojoj ljepoti! Ova nagrada je samo sićušan prilog u dokazu što š/b Jadran može da znači za promociju Crne Gore, njenog pomorstva i njene Mornarice. Ništa manji je njegov značaj za obuku budućih generacija pomoraca, što je i osnovna namjena š/b Jadran. Zato, neka mi to bude dozvoljeno ovom prilikom, molim sve nadležne da naprave nužan napor da se njegov dugogodišnji remont što prije završi.

Do skore partenze dragi vaporu!
Stevan Kordić​

Saopštenje sa rezultatima konkursa
Pobjedničke fotografije

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Canon Contest Fakultet za pomorstvo Kotor Jadran Mornarica Vojske Crne Gore National Geographic Vojska Crne Gore konkurs Školski brod Jadran š/b Jadran https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/10/pobjednicka-fotografija-na-wbc-foto-konkursu Wed, 21 Oct 2015 20:02:09 GMT
Benelux Countries https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/8/benelux-countries Kinderdijk IKinderdijk IKinderdijk, Netherlands

When your main computer doesn’t work, suddenly you have time to review old files. Among them I found the whole set of photos from Netherlands, Belgium and Luxembourg. A good reason to make new section in the Around the World  part of my web site. First photo is from Kinderdijk, a village from Netherlands with beautifully preserved system of windmills. With always changeable weather condition this UNESCO World Heritage Site is fantastic place for photography.


Kada vam ne radi glavni kompjuter, najednom imate vremena da pretražujete stare file-ove. Među njima sam pronašao fotografije iz Holandije, Belgije i Luksemburga. Dobar razlog da se otvori još jedan folder u Around the World dijelu mog sajta. Prva fotografija je iz Kinderdijka, sela u Holandiji sa fantastično sačuvanim sistemom vjetrenjača. Zajedno sa stalno promjenljivim vremenom vjetrenjače Kinderdijka, koje su na UNESCO-voj listi svjetske baštine, predstavljaju fantastičnu priliku za fotografisanje.

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Belgium Benelux Benelux Countries Kinderdijk Luxembourg Netherlands windmills https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/8/benelux-countries Sun, 23 Aug 2015 11:12:11 GMT
Computer Out of Order https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/8/computer-out-of-order My main photo computer is out of order. Last few days it stops working soon after start up. Fortunately, all my photos are safe since I keep them on (duble) extern hard drive units. But some of my graphic design and pre press work may be in danger of lousing. I certainly hope I will recover it! Because all that, I will reduce frequency of publishing new photos on my web site. I'm expecting everything to be in order as soon as possible!


Glavni kompjuter na kojem obrađujem fotografije već nekoliko dana ne radi. Ubrzo nakon startovanja blokira. Srećom, sve fotografije su na sigurnom, pošto ih čuvam na (duplim) eksternim hard diskovima. Međutim neke pripreme za štampu mogu biti ugrožene. Nadam se da ću uspjeti da ih izvučem iz kompjutera, jer bi bilo šteta da ih nestane. Zbog ovih tehničkih problema primoran sam da smanjim učestalost objavljivanja fotografija na mom web site-u. Očekujem da će uskoro sve biti u redu sa kompjuterom!

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) computer out of order https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/8/computer-out-of-order Fri, 14 Aug 2015 13:57:25 GMT
Some More Roman Photos https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/6/some-more-roman-photos The weather changes from hour to hour in Rome these days. Yesterday it was cloudy, but today blue sky with no clouds at all. Famous Roman light of which Kate Bush sings lightened the ancient monuments. Here are some photos from my Instagram profile. The real ones I will post when I return to home…


Ovih dana vrijeme je promjenljivo u Rimu. Jučer je bilo oblačno, a dans je bio veder dan bez oblačka, sem pri samom kraju dana. Čuveno rimsko svjtlo, o kojem pjeva i Kate Bush, obasjalo je drevne spomenika. Evo nekoliko fotografija sa Instagrama. One "prave", po mom povratku kući...
 

Roma Roma Roma Roma Roma
 

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Italy Rome https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/6/some-more-roman-photos Thu, 18 Jun 2015 21:00:00 GMT
In Rome Again https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/6/in-rome-again I'm in Rome again! Few first photographs from my Instagram profile are here. More to come…


Ponovo u Rimu, evo i nekoliko fotografija sa mog Instagram naloga, biće ih naravno još…
 

Roma 2015 Roma 2015 Roma 2015 Roma 2015 Roma 2015 Roma 2015 Roma 2015 Roma 2015 Roma 2015 Roma 2015
 

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Italy Rome https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/6/in-rome-again Wed, 17 Jun 2015 06:52:54 GMT
It has been while... https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/6/it-has-been-while Forum Romanum IIForum Romanum IIRoman Forum, Rome, Italy
 

It has been while until I haven't post anything here. The reason is too much engagement on some other projects not connected with photography. The summer is approaching and I hope my work will be reduced at least for some time. I'm expecting to travel soon and make some nice new photos. I have opened Tumblr blog, so you can follow me there. In any case stay tuned…
 

]]>
stevan.kordic@gmail.com (Stevan Kordić) Tumblr news status https://www.stevan-kordic.com/blog/2015/6/it-has-been-while Fri, 05 Jun 2015 09:07:14 GMT